تعمیرات تبلت

تعویض باتری

تعویض باتری

تعویض باتری، نسبت به خرید یک تبلت جدید گزینه بهتری است. فقط کافی است تبلت خود را به یکی از مراکز خدمات ما بیاورید تا آن را به صورت رایگان آزمایش کنیم.
ما همیشه پذیرای مراجعه کنندگان هستیم.
قرار ملاقات گذاشتن درخواست اعلان تعمیر یافتن یک مرکز

درخواست اعلان تعمیر

قرار ملاقات گذاشتن

تعمیرات تبلت تعویض باتری

نزدیک ترین محل
دیدن تمام محل ها
دفتر مرکزی
دفتر مشهد (احمد آباد)
دفتر اصفهان