تعمیرات تبلت

تعمیر درگاه شارژ

تعمیر درگاه شارژ

اگر باتری تبلت شما شارژ خود را به‌ سرعت از دست می‌ دهد،  ممکن است مشکل ناشی از شکستگی درگاه شارژ باشد. تبلت خود  را به یکی از مراکز خدمات ما بیاورید تا آن را تعمیر کنیم.

 

 

ما همیشه پذیرای مراجعه کنندگان هستیم.
قرار ملاقات گذاشتن درخواست اعلان تعمیر یافتن یک مرکز

درخواست اعلان تعمیر

قرار ملاقات گذاشتن

تعمیرات تبلت تعمیر درگاه شارژ

نزدیک ترین محل
دیدن تمام محل ها
دفتر مرکزی
دفتر مشهد (احمد آباد)
دفتر اصفهان