خدمات ما
در فرهنگ سازمانی حامی، نظرات مشتریان به طور جدی شنیده و در فرآیند کارها در نظر گرفته ميشود. این شرکت بطور مداوم فعالیت های خود را بهینه سازی می کند تا بهترین خدمات را به مشتریانش ارائه دهد.
مراکز پاسخگویی

مراکز پاسخگویی

مراکز پاسخگویی حامی به پشتیبانی از مشتریان در سراسر منطقه می‏ پردازند. واحد پشتیبانی دفتر مرکزی با شماره 57754 21 98+ در دسترس است. مشتریان می‏ توانند در صورت عدم وجود مرکز خدمات در شهر خود با دفتر مرکزی تماس بگیرند.

کارت ضمانت حامى

هر محصول حامی با کارت گارانتی اختصاصی، تحویل داده می ‏شود تا مشتریان از خدمات پشتیبانی محصول مطمئن شوند. مشتریان برای فعال کردن این کارت می ‏توانند از طریق شبکه مراکز خدمات حامی اقدام کنند.

آموزش کاربران

آموزش کاربران

از دیگر ارزش‏ های افزوده‏ ای که حامی به مشتریان خود ارائه می‏ کند یاری رساندن به ایشان برای ارتقای روش استفاده از دستگاه‏ و افزایش سطح بهره‏ وری از برنامه‏ های مختلف است. این خدمات در مراکز پشتیبانی منتخب توسط حامی ارائه می‏ شود.

خدمات به‏ روزرسانی

خدمات به‏ روزرسانی

به منظور این که مشتریان ما از آخرین ابزارها و خدمات به روز رسانی بهره ‏مند شوند، در زمان‏ های مشخصی که برنامه ارتقایی وجود دارد خدمات به روزرسانی به مشتریان ارائه می ‏شود. اطلاعات به روزرسانی همچنین به طور مرتب در وب سایت منتشر خواهد شد.